Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Wypadki przy pracy

W razie wypadku przy pracy, pracodawca jest zobowiązany:
 

  • zabezpieczyć miejsce wypadku,
  • zapewnić udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy,
  • podjąć niezbędne środki eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
  • niezwłocznie ustalić okoliczności i przyczyny wypadku,
  • zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom,
  • sporządzić właściwą dokumentację wypadku.


Nasza firma oferuje Państwu pomoc w zakresie przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej.

Czynności te wykonują pracownicy posiadający wymagane uprawnienia oraz wieloletni staż pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego mogą mieć Państwo pewność, że dokumentacja sporządzona jest szybko, profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz również

Wypadki przy pracy
mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231