Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Przeglądy gaśnic

Oferujemy przeglądy gaśnic przenośnych oraz agregatów bezpośrednio u klienta.

Czynności wykonywane przez naszych konserwatorów podczas kontroli:

  • oględziny zewnętrzne gaśnicy,
  • sprawdzenie czytelności, kompletności i prawidłowości napisów na etykiecie,
  • sprawdzenie stanu węża i prądownicy,
  • dla gaśnic pojemności zbiornika powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
  • naklejenie firmowej etykiety „kontrolka gaśnicy” oraz wystawiamy protokół z przeglądui konserwacji.

Zobacz również

Przeglądy gaśnic
mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231