Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Pierwsza pomoc

 

Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej kierujemy do firm, instytucji i zakładów pracy. Oferta ta jest skierowana również do osób nie posiadających wykształcenia medycznego, a chcących zwiększyć swoją wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 


Program obejmuje:

 

  • zasady postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
  • zabezpieczenie poszkodowanego przed czynnikami zagrażającymi jego życiu,
  • postępowanie w przypadku zranień, oparzeń, złamań i skręceń, zatrucia, porażenia prądem elektrycznym, urazów głowy i kręgosłupa oraz utraty przytomności,
  • podstawy reanimacji wraz z ćwiczeniami na manekinie,
  • posługiwanie się środkami opatrunkowymi.

Zobacz również

Pierwsza pomoc
mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231