Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Outsourcing BHP

 

W ramach usługi nadzór BHP proponujemy Państwu powierzenie nam wykonywania zadań służby BHPna podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu Pracy.

Usługa realizowana jest zawsze przez kompetentnych, wykształconych Specjalistów ds. BHP (wszyscy posiadając studia podyplomowe w zakresie zarządzania BHP) i posiadających wieloletnie doświadczenie w zakładach pracy o różnym profilu.

Co Państwo zyskują zatrudniając specjalistę spoza zakładu pracy?

Przede wszystkim oznacza to znacznie niższe koszty zatrudnienia gdyż nie muszą Państwo pokrywać świadczeń związanych ze służbą etatową, a jednocześnie zyskują Państwo specjalistę mającego doświadczenie w wielu branżach.

Przykładowe zadania realizowane w ramach umowy nadzoru BHP:

 

 • przeprowadzanie kontroli i audytów  wewnętrznych stanu BHP,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych,
 • doradztwo w zakresie bhp w zakresie organizacji stanowisk prac,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego.

 

Powyższy zakres zadań ma charakter poglądowy, zawierane umowy są dostosowywane do specyfiki zakładu pracy i z reguły obejmują znacznie szerszy zakres usług.

 

W sytuacji gdy nie są Państwo zainteresowani stałym nadzorem BHP, oferujemy Państwu wykonywanie w/w zadań w ramach zleceń jednorazowych. 

Zobacz również

Outsourcing BHP
mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231