Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Obsługa wózków widłowych

Kto może zostać operatorem?

 • ukończone 18 lat,
 • skończona szkoła podstawowa,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych.

 

Jak długo ważne są uprawnienia?

BEZTERMINOWO!

 

Na jakie wózki uzyskam uprawnienia?

Możliwe jest uzyskanie uprawnień do obsługi na:

 • wózki podnośnikowe
 • wózki podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem (tzw. ładowarki teleskopowe),
 • wózki podnośnikowe z kabiną operatora podnoszoną wraz z łądunkiem,
 • wózki unoszące.

Uprawnienia są na wózki z każdym rodzajem napędu (spalinowe i elektryczne).

 

Co otrzymam w ramach kursu?

 • profesjonalne przygotowanie do obsługi zgodne z aktualnymi przepisami,
 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (opcjonalnie w języku angielskim),
 • dla kursu z egzaminem UDT - świadectwo kwalifikacyjne UDT,
 • do szkoleń dla firm przygotowanie imiennych zezwoleń.

 

Zajecia praktyczne przeprowadzane na wózku marki Linde H25T.

 

Możliwość przeprowadzenia szkolenia u Państwa w firmie.

Zobacz również

Obsługa wózków widłowych
mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231