Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Doradztwo w zakresie BHP

Pomagamy osobom odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie interpretować przepisy i dostosować zakład do aktualnych wymagań prawnych.

Zobacz również

Doradztwo w zakresie BHP
mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231